Ogłoszenie

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia „Słyszymy Sercem” na zebranie dotyczące planowanych działań. Zebranie odbędzie się w dniu 28 listopada 2019 r. (czwartek) o godzinie 15.00w sali 118w budynku szkoły przy ul. Hanki Ordonówny 4.

Ogłoszenie

W dniu 4 października 2019 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Słyszymy Sercem”. Pierwszym punktem zebrania było przedstawienie zmian w Statucie i zatwierdzenie jednolitego tekstu znowelizowanego Statutu. Następnie, w oparciu o uchwalony Statut, Członkowie Stowarzyszenia wybrali nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną na czteroletnią wspólną kadencję. Skład Zarządu: Prezes – Andrzej Wierzbicki Wiceprezes – Andżelika Szkutnik Sekretarz – Sara Kubów-Gradek Ewa Mazur – Członek Zarządu Adela Bielecka – Członek Zarządu Elżbieta Grzesiuk-Zakrzewska – Członek Zarządu Joanna Olucha-Drąg – Członek Zarządu Agnieszka Binienda – Członek Zarządu Ireneusz Pszczoła – Członek Zarządu Skład Komisji Rewizyjnej: Beata Maciejewska-Musur – przewodniczący Elżbieta Czermierska – zastępca przewodniczącego Agata Łapa – członek Osoby …

Ogłoszenie

Walne zebranie członków Stowarzyszenia „Słyszymy Sercem” odbędzie się w dn. 4.10.2019 r. o godz. 15:00 w sali 118. Obecność wszystkich członków obowiązkowa.

Ogłoszenie

Zebranie członków Stowarzyszenia „Słyszymy Sercem” odbędzie się w dn. 5.06.2019 r. o godz. 15:00 w sali 118. Obecność obowiązkowa.

II ZJAZD ABSOLWENTÓW – 8 CZERWCA 2018 R.

Z okazji Jubileuszu 65-lecia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w dniu 8 czerwca 2018 r odbędzie się II Zjazd Absolwentów Ośrodka. Współorganizatorem Zjazdu jest nasze Stowarzyszenie „Słyszymy Sercem”.   Program Zjazdu Absolwentów: 9.00 – Msza Św. na terenie SOSW przy ul. Hanki Ordonówny 4 10.00 – Rozpoczęcie uroczystości, występy artystyczne wychowanków SOSW 12.00 – Spotkania absolwentów z nauczycielami i wychowawcami 13.00 – Wspólny poczęstunek   Zgłoszenia można wysyłać do dnia 8 maja 2018 roku, wypełniając Kartę Zgłoszenia oraz wpłacając 50 zł na konto  Stowarzyszenia z dopiskiem Zjazd Absolwentów – Czerwiec 2018, podając imię i nazwisko absolwenta (dane obecne).   Serdecznie  zapraszamy  !

II KONFERENCJA SURDOPEDAGOGÓW I SURDOLOGOPEDÓW

10 października 2017r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II odbyła się II Konferencja Surdopedagogów i Surdologopedów, zorganizowana pod hasłem „Wobec wyzwań XXI wieku – edukacja i rehabilitacja osób głuchych i słabo słyszących od okresu niemowlęcego do dorosłości”. Konferencję objął swoim patronatem Prezydent Miasta Lublin, w imieniu którego wiceprezydent Monika Lipińska uhonorowała Ośrodek Medalem 700–lecia Miasta Lublin za wkład i zaangażowanie w rozwój miasta. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Lubelskiego Kuratorium Oświaty, Wydziału Oświaty i Wychowania UM oraz Konsulatu Generalnego Ukrainy w Lublinie. Wśród prelegentów byli specjaliści z zakresu kształcenia i rehabilitacji osób z dysfunkcją słuchu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Warszawskiego i Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych w Kijowie. Ośrodek w Lublinie, który w tym roku obchodzi …

GRA MIEJSKA – 700 LAT MIASTA LUBLIN

1 czerwca 2017 r. nauczyciele naszego Ośrodka zorganizowali dla uczniów gimnazjum i technikum historyczną grę miejską „700 – lecie Lublina”. Gra rozpoczęła się przy budynku Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej przy ul. Jezuickiej 1/3 na Starym Mieście. Uczestnicy gry zostali podzieleni na grupy, otrzymali mapki i karty zadań oraz informacje nt. zasad gry. Pod opieką wychowawców udali się w trasę. Mieli do wykonania zadania w kilkunastu miejscach Lublina. Były to następujące miejsca: w muzeach (na Zamku Lubelskim, w Piwnicy pod Fortuną, w Muzeum Literackim im. Józefa Czechowicza, przy Muzeum Historii Miasta Lublina), w obiektach zabytkowych (na Placu po Farze, w Archikatedrze Lubelskiej, w Kościele Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej, na Rynku Starego Miasta), przy Ratuszu, przy pomnikach (Unii Lubelskiej, Konstytucji 3 Maja, Józefa Piłsudskiego, Nieznanego Żołnierza, Józefa …