Stowarzyszenie Słyszymy Sercem

Stowarzyszenie „Słyszymy Sercem” powstało z myślą o osobach niesłyszących, słabo słyszących, mających problemy w komunikacji werbalnej, a także z myślą o osobach z innymi niepełnosprawnościami.

Główne cele naszego Stowarzyszenia to:

  • prowadzenie działań mających na celu upowszechnianie wszystkich dostępnych dzisiejszej nauce metod komunikacji z osobami z uszkodzonym słuchem, a także innymi niepełnosprawnościami
  • prowadzenie działań na rzecz upowszechniania rekreacji, rozrywki, życia kulturalnego i sportu wśród naszych podopiecznych
  • poprawa warunków socjalno – bytowych
  • organizowanie czasu pozaszkolnego dzieciom, młodzieży
  • organizowanie różnych form letniego i zimowego wypoczynku
  • prowadzenie działalności informacyjno – promocyjnej i edukacyjno – szkoleniowej oraz szeroko pojętej integracji osób z uszkodzonym słuchem i innymi niepełnosprawnościami ze społeczeństwem.

Motto naszej działalności brzmi „Słyszymy Sercem!

Jest to zaproszenie do współpomagania tym, którzy tego najbardziej potrzebują, do tworzenia nowej jakości życia osób niepełnosprawnych, zwłaszcza niesłyszących, do odkrywania siebie, jako „sprawcy” czynów dobrych, a w zasadzie najcenniejszych – wywołujących uśmiech i radość na twarzy drugiego człowieka!

Pragniemy, by wszyscy, którzy mają otwarte serce na potrzeby niepełnosprawnych, pomagali nam spełniać marzenia naszych podopiecznych.

Wierzymy, że Państwa siłę, doświadczenie życiowe, wspólnie wykorzystamy do czynienia dobra.

Terenem naszej działalności jest Lublin i województwo lubelskie, ale chcielibyśmy, aby zakres działania naszego Stowarzyszenia obejmował osoby zainteresowane z całego kraju, i z zagranicy. Do czego gorąco zachęcamy!