Stowarzyszenie Słyszymy Sercem

Mikołajki z firmą Colian

Serdecznie dziękujemy firmie Colian sp. z o.o. za przekazanie słodyczy na paczki mikołajkowe dla dzieci ze SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej w Lublinie. Państwa darowizna sprawiła wiele radości niesłyszącym dzieciom i młodzieży.

Wyróżnienie dla Stowarzyszenia Słyszymy Sercem

Podczas 15 Gali „Aktywni z Lublina”, która odbyła się 11 września 2023 r. na Zamku Lubelskim, Stowarzyszenie „Słyszymy Sercem” otrzymało „Wyróżnienie za zaangażowane organizacji w działalność na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej oraz integracji osób niepełnosprawnych”. W imieniu Stowarzyszenia, wyróżnienie …

Sprawozdanie OPP

Zarząd Stowarzyszenia „Słyszymy Sercem”  składa serdeczne podziękowania za okazane wsparcie wszystkim, którzy  przekazali 1,5 % podatku dochodowego na rzecz Stowarzyszenia. Dzięki Państwa życzliwości i wsparciu możemy realizować nasze cele  i wspierać dzieci  z wadami słuchu. …

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Słyszymy Sercem” odbędzie się w dn. 18.05.2023 r. o godz. 17:00 w sali 118, w budynku SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II, przy ulicy Hanki Ordonówny 4 w Lublinie. Obecność wszystkich członków obowiązkowa. W porządku …