Stowarzyszenie Słyszymy Sercem

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie "Słyszymy Sercem" zostało założone 15 marca 2017r. z inicjatywy nauczycieli-pasjonatów pracujących w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie.

Postanowieniem Sądu Rejonowego Lublin -Wschód w dniu 15 marca 2017 roku zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS: 0000668627

Głównym celem statutowym Stowarzyszenia jest szeroko rozumiana pomoc osobom niesłyszącym, słabo słyszącym, z zaburzeniami komunikacji werbalnej oraz innymi niepełnosprawnościami.

Siedziba Stowarzyszenia:

ul. Hanki Ordonówny 4

20-328 Lublin

tel. kom. 505 185 611

tel. kom. 602 325 477

e-mail:

Skład Zarządu Stowarzyszenia "Słyszymy Sercem"

Prezes Zarządu - Andrzej Wierzbicki
Wiceprezes Zarządu - Andżelika Szkutnik
Sekretarz Zarządu - Sara Kubów – Gradek
Członek Zarządu - Ewa Mazur
Członek Zarządu - Adela Bielecka
Członek Zarządu - Elżbieta Grzesiuk – Zakrzewska
Członek Zarządu - Joanna Olucha – Drąg
Członek Zarządu - Agnieszka Binienda
Członek Zarządu - Ireneusz Pszczoła

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Beata Maciejewska - Musur
Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - Jolanta Kaznowska
Członek Komisji Rewizyjnej - Agata Łapa