Stowarzyszenie Słyszymy Sercem

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie "Słyszymy Sercem" zostało założone 15 marca 2017r. z inicjatywy nauczycieli-pasjonatów pracujących w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie.

Postanowieniem Sądu Rejonowego Lublin -Wschód w dniu 15 marca 2017 roku zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS: 0000668627

Głównym celem statutowym Stowarzyszenia jest szeroko rozumiana pomoc osobom niesłyszącym, słabo słyszącym, z zaburzeniami komunikacji werbalnej oraz innymi niepełnosprawnościami.

Siedziba Stowarzyszenia:

ul. Hanki Ordonówny 4

20-328 Lublin

tel. kom. 602 325 477

e-mail:

Skład Zarządu Stowarzyszenia "Słyszymy Sercem"

Prezes Zarządu - Andżelika Szkutnik
Wiceprezes Zarządu - Adela Bielecka
Sekretarz Zarządu - Beata Maciejewska-Musur

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Ewa Mazur
Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - Agata Łapa
Członek  Komisji Rewizyjnej - Jolanta Kaznowska