Fotorelacja z koncertu poezji śpiewanej “Sercem z Ukrainą”

Fotorelacja z koncertu poezji śpiewanej “Sercem z Ukrainą”

W dniu 21 stycznia 2024 r. , w Trybunale Koronnym, odbył się koncert Pani Pani Galiny Mykolach. Koncert został objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Lublina. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II, Stowarzyszenia “Słyszymy Sercem” oraz Uchodźcy z Ukrainy przebywający w Lublinie. Dzień wcześniej miało miejsce spotkanie Pani Galiny ze społecznością Ośrodka. Koncerty zostały zorganizowane w ramach IX Dni Kresowych. Głównym organizatorem wszystkich edycji Dni Kresowych był Pan Andrzej Wierzbicki – nauczyciel i członek Stowarzyszenia.