Ogłoszenie

Ogłoszenie

W dniu 4 października 2019 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Słyszymy Sercem”. Pierwszym punktem zebrania było przedstawienie zmian w Statucie i zatwierdzenie jednolitego tekstu znowelizowanego Statutu. Następnie, w oparciu o uchwalony Statut, Członkowie Stowarzyszenia wybrali nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną na czteroletnią wspólną kadencję.

Skład Zarządu:

 1. Prezes – Andrzej Wierzbicki
 2. Wiceprezes – Andżelika Szkutnik
 3. Sekretarz – Sara Kubów-Gradek
 4. Ewa Mazur – Członek Zarządu
 5. Adela Bielecka – Członek Zarządu
 6. Elżbieta Grzesiuk-Zakrzewska – Członek Zarządu
 7. Joanna Olucha-Drąg – Członek Zarządu
 8. Agnieszka Binienda – Członek Zarządu
 9. Ireneusz Pszczoła – Członek Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej:

 1. Beata Maciejewska-Musur – przewodniczący
 2. Elżbieta Czermierska – zastępca przewodniczącego
 3. Agata Łapa – członek

Osoby do reprezentacji Zarządu:
Andrzej Wierzbicki
Andżelika Szkutnik

Zmiany zostały uwzględnione w Krajowym Rejestrze Sądowym, wpis z dnia 18 października 2019 r.