Ogłoszenie

Ogłoszenie

Walne zebranie członków Stowarzyszenia

„Słyszymy Sercem”

odbędzie się w dn. 7.02.2020 r.
o godz. 16:00 w sali 118.

Obecność wszystkich członków obowiązkowa.

W porządku obrad:
– sprawozdanie finansowe i merytoryczne
– bieżące sprawy organizacyjne