Ogłoszenie – Walne Zebranie Członków

Ogłoszenie – Walne Zebranie Członków

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Słyszymy Sercem” odbędzie się w dn. 20.05.2022 r. o godz. 17:00 w sali 118, w budynku SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II, przy ulicy Hanki Ordonówny 4 w Lublinie.

Obecność wszystkich członków obowiązkowa.

W porządku obrad:

– sprawozdanie finansowe i merytoryczne

– bieżące sprawy organizacyjne