Piknik Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, 18 czerwca 2021

Piknik Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, 18 czerwca 2021

Członkowie STOWARZYSZENIA “SŁYSZYMY SERCEM” oraz Panie Terapeutki Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka ze SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II, wspólnymi siłami zorganizowali Piknik WWRD z okazji “Dnia Dziecka”. W programie imprezy znalazły się między innymi takie atrakcje:
– wspólne ognisko i pieczenie kiełbasek,
– pokazy oraz warsztaty kuglarskie w wykonaniu artystów z Akademii Sztukmistrzów z Klubu 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej,
– przedstawienie i zabawy podwórkowe Teatru Bajarka pod kierunkiem Pani Lucyny Szabłowskiej działający przy Szkole SuperBabci i SuperDziadka w Lublinie,
– zabawy i animacje z wolontariuszami Fundacji “Sztukmistrze”,
– NIESPODZIANKA SPECJALNA.
Dziękujemy WSZYSTKIM zaangażowanym w organizację wydarzenia i włożone serce, aby ten dzień był WYJĄTKOWY.