Podziękowanie – 1%

Podziękowanie – 1%

Zarząd Stowarzyszenia „Słyszymy Sercem”  składa serdeczne podziękowania za okazane wsparcie wszystkim, którzy  przekazali 1% podatku dochodowego na rzecz Stowarzyszenia.
Dzięki Państwa życzliwości i wsparciu możemy realizować nasze cele i wspierać dzieci z wadami słuchu.
Mamy nadzieję, że będziemy mogli liczyć na Państwa wsparcie i życzliwość również w przyszłym roku.