Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Walne zebranie członków StowarzyszeniaSłyszymy Sercem” odbędzie się w dn. 27.10.2023 r. o godz. 16:30 w sali 118 (Budynek szkoły SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II). Obecność wszystkich członków obowiązkowa.

W porządku obrad:

– sprawozdanie z działalności Zarządu kończącego kadencję

– zmiany w Statucie

wybory władz na kolejną kadencję