Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Słyszymy Sercem” odbędzie się w dn. 18.05.2023 r. o godz. 17:00 w sali 118w budynku SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II, przy ulicy Hanki Ordonówny 4 w Lublinie.

Obecność wszystkich członków obowiązkowa.

W porządku obrad:

– sprawozdanie finansowe i merytoryczne

– bieżące sprawy organizacyjne