1 % podatku

1 % podatku

Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie „Słyszymy Sercem”  jest uwzględnione w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2021, obowiązyjącym w 2022 roku. Wykaz ten  został opublikowany dnia  9 grudnia 2021 roku na stronie www.niw.gov.pl/opp/wykaz-opp.

Liczymy na Państwa pamięć i pomoc !