Pomoc niesłyszącym uchodźcom z Ukrainy

Pomoc niesłyszącym uchodźcom z Ukrainy

Szanowni Państwo! Jedynym z głównych celów statutowych naszego Stowarzyszenia jest szeroko rozumiana pomoc osobom niesłyszącym i słabosłyszacym, a także osobom z innymi niepełnosprawnościami.W aktualnej sytuacji, w której się znaleźliśmy, trudniej dla wszystkich, a zwłaszcza bardzo ciężkiej dla naszych sąsiadów z Ukrainy aktywnie angażujemy się we wszelką pomoc, by zapewnić im wszystko co niezbędne na daną chwilę.Chcielibyśmy zaapelować i prosić o finansowe wsparcie dla niesłyszących uchodźców, którzy znajdują się w Lublinie.

💙
💛

Wpłaty charytatywne prosimy przekazywać na konto:Bank PEKAO S.A. II O/Lublin08 1240 2496 1111 0010 7325 1553

W tytule przelewu: Dla niesłyszących uchodźców z Ukrainy.

Dla przelewów zagranicznych:

 PL08 1240 2496 1111 0010 7325 1553

KOD  SWIFT/BIC: PKOPPLPW