Ogłoszenie

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia „Słyszymy Sercem” na zebranie dotyczące planowanych działań. Zebranie odbędzie się w dniu 28 listopada 2019 r. (czwartek) o godzinie 15.00w sali 118w budynku szkoły przy ul. Hanki Ordonówny 4.

Ogłoszenie

W dniu 4 października 2019 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Słyszymy Sercem”. Pierwszym punktem zebrania było przedstawienie zmian w Statucie i zatwierdzenie jednolitego tekstu znowelizowanego Statutu. Następnie, w oparciu o uchwalony Statut, Członkowie …

Ogłoszenie

Walne zebranie członków Stowarzyszenia „Słyszymy Sercem” odbędzie się w dn. 4.10.2019 r. o godz. 15:00 w sali 118. Obecność wszystkich członków obowiązkowa.

Ogłoszenie

Zebranie członków Stowarzyszenia „Słyszymy Sercem” odbędzie się w dn. 5.06.2019 r. o godz. 15:00 w sali 118. Obecność obowiązkowa.