GRA MIEJSKA – 700 LAT MIASTA LUBLIN

GRA MIEJSKA – 700 LAT MIASTA LUBLIN

1 czerwca 2017 r. nauczyciele naszego Ośrodka zorganizowali dla uczniów gimnazjum i technikum historyczną grę miejską “700 – lecie Lublina”. Gra rozpoczęła się przy budynku Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej przy ul. Jezuickiej 1/3 na Starym Mieście. Uczestnicy gry zostali podzieleni na grupy, otrzymali mapki i karty zadań oraz informacje nt. zasad gry. Pod opieką wychowawców udali się w trasę. Mieli do wykonania zadania w kilkunastu miejscach Lublina.

Były to następujące miejsca: w muzeach (na Zamku Lubelskim, w Piwnicy pod Fortuną, w Muzeum Literackim im. Józefa Czechowicza, przy Muzeum Historii Miasta Lublina), w obiektach zabytkowych (na Placu po Farze, w Archikatedrze Lubelskiej, w Kościele Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej, na Rynku Starego Miasta), przy Ratuszu, przy pomnikach (Unii Lubelskiej, Konstytucji 3 Maja, Józefa Piłsudskiego, Nieznanego Żołnierza, Józefa Czechowicza, Jana Kochanowskiego, Wielkiej Synagogi Maharszala i Maharama, Żołnierzy AK-WiN ze zgrupowania mjr. Dekutowskiego-Zapory, koziołka na Krakowskim Przedmieściu), w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej (krzyżówka o zabytkach Lublina). Gra zakończyła się w gościnnych progach Instytutu Pamięci Narodowej przy ul. Wodopojnej 2. Tam też czekał na młodzież słodki poczęstunek i projekcja filmów o Lublinie. Sprawdzenie kart zadań i podsumowanie wyników wykazało, że: na poziomie gimnazjalnym 1 miejsce zajęła łączona grupa I i II; 2 miejsce ex aequo grupa III a i III b. Na poziomie technikum 1 miejsce zajęła łączona grupa II a i II b, 2 miejsce – III c, 3 miejsce – I a. Zarówno zwycięzcy, jaki i pozostali uczestnicy gry otrzymali nagrody, których wartość zależała od zajętego miejsca. Nagrodę specjalną otrzymała głuchoniewidoma wychowanka Paulina Wiśniewska, która indywidualnie, pod opieką nauczycielki przeszła trasę i wykonała zadania przystosowane do jej możliwości percepcyjnych. Gra miejska “700 – lecie Lublina” została objęta Patronatem Honorowym Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału Lubelskiego. Wśród fundatorów nagród znaleźli się: Urząd Miasta Lublin, Instytut Pamięci Narodowej, Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, Cukiernia W. Chmielewski, Nałęczowianka, Akfon, Słuchmed, Rada Rodziców naszego Ośrodka. Partnerami gry byli: Lubelskie Muzeum na Zamek i Muzeum im. J. Czechowicza, Piwnica pod Fortuną, Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka.

Gra_Miejska
Gra_Miejska
Gra_Miejska
Gra_Miejska
Gra_Miejska
Gra_Miejska
Gra_Miejska
Gra_Miejska
Gra_Miejska
Gra_Miejska
Gra_Miejska
Gra_Miejska
Gra_Miejska
Gra_Miejska
Gra_Miejska
Gra_Miejska
Gra_Miejska
Gra_Miejska
Gra_Miejska
Gra_Miejska
Gra_Miejska
Gra_Miejska
Gra_Miejska
Gra_Miejska
Gra_Miejska
Gra_Miejska
Gra_Miejska
Gra_Miejska
previous arrow
next arrow
Shadow