II KONFERENCJA SURDOPEDAGOGÓW I SURDOLOGOPEDÓW

II KONFERENCJA SURDOPEDAGOGÓW I SURDOLOGOPEDÓW

10 października 2017r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II odbyła się II Konferencja Surdopedagogów i Surdologopedów, zorganizowana pod hasłem „Wobec wyzwań XXI wieku – edukacja i rehabilitacja osób głuchych i słabo słyszących od okresu niemowlęcego do dorosłości”. Konferencję objął swoim patronatem Prezydent Miasta Lublin, w imieniu którego wiceprezydent Monika Lipińska uhonorowała Ośrodek Medalem 700–lecia Miasta Lublin za wkład i zaangażowanie w rozwój miasta.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Lubelskiego Kuratorium Oświaty, Wydziału Oświaty i Wychowania UM oraz Konsulatu Generalnego Ukrainy w Lublinie. Wśród prelegentów byli specjaliści z zakresu kształcenia i rehabilitacji osób z dysfunkcją słuchu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Warszawskiego i Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych w Kijowie. Ośrodek w Lublinie, który w tym roku obchodzi 65–lecie istnienia, od 10 lat współpracuje z surdopedagogicznymi placówkami na Ukrainie. Współpraca ta zaowocowała utworzeniem od roku szk. 2017/2018 dwóch klas dla uczniów pochodzących z Ukrainy. Młodzież przybyła z takich miejscowości jak Czerkasy, Zaporoże, Żółkiew, Połtawa i Podkamień. Będzie kształciła się ona w zawodzie technik turystyki wiejskiej. Są to jedyne w Polsce klasy kształcące młodzież ukraińską z niepełnosprawnością słuchową.

II_Konferencja_Surdopedagogów_i_Surdologopedów
II_Konferencja_Surdopedagogów_i_Surdologopedów
II_Konferencja_Surdopedagogów_i_Surdologopedów
II_Konferencja_Surdopedagogów_i_Surdologopedów
II_Konferencja_Surdopedagogów_i_Surdologopedów
II_Konferencja_Surdopedagogów_i_Surdologopedów
II_Konferencja_Surdopedagogów_i_Surdologopedów
II_Konferencja_Surdopedagogów_i_Surdologopedów
previous arrow
next arrow
Shadow